WhatsApp past haar algemene voorwaarden nu nog niet aan

WhatsApp-verdienmodel krijgt steeds meer vorm: dit betekent het voor jou

WhatsApp past haar algemene voorwaarden nu nog niet aan.

Vanaf 8 februari 2021 wilde WhatsApp aanvankelijk nieuwe voorwaarden gaan hanteren, maar heeft haar voornemen uitgesteld.

Bij veranderingen spelen nieuwe inzichten en marktomstandigheden, maar ook juridische aspecten een belangrijke rol. De beweegredenen voor Facebook, eigenaar van WhatsApp, om de voorwaarden aan te passen is er voornamelijk op gericht om de diensten van WhatsApp en Facebook verder te vercommercialiseren. De gebruikers moeten er namelijk mee instemmen dat alle data met het moederbedrijf Facebook mag worden uitgewisseld.  Gelukkig hebben landen als Duitsland en Frankrijk zich hier in het verleden al fel tegen verzet en is er inmiddels  EU wetgeving van toepassing die dit niet toestaat. Maar ondanks deze wetgeving vroeg WhatsApp u wel om akkoord te gaan. Hoe dit geïnterpreteerd moet worden is onduidelijk en mogelijk voer voor juristen, maar het is wellicht een goed moment om te kijken of  het gebruik van WhatsApp nog steeds aansluit bij de Visie en de Privacy Protocollen van uw onderneming. 

WhatsApp verzamelt automatisch informatie over uw gebruik en legt dit vervolgens in logbestanden vast. Dus gegevens over bijvoorbeeld  tijd, frequentie en duur van uw activiteiten en interacties, betalingen of zakelijke functies, uw profielfoto en informatie over uzelf, maar ook apparaat- en verbindingsgegevens en  browser- en locatie-gegevens. Zelfs als u de locatie gerelateerde functies in WhatsApp heeft uitgeschakeld, gebruikt  WhatsApp IP-adressen en andere informatie zoals netnummers om uw locatie in te schatten. Al met al zaken die de privacy raken.

Ook in bredere zin dient de ondernemer zich te vraag te stellen welke risico's brengen het gebruik van mobiele telefoons, tablets en andere communicatie apparatuur door mijn medewerkers met zich mede en is hun privacy en die van de relaties van uw onderneming tegenover derden verzekerd.
Weet u daarnaast welke rechten uw medewerker heeft omtrent het gebruik van de door uw onderneming beschikbaar gestelde communicatie apparatuur. Heeft u dit ook in een overeenkomst met uw werknemer vastgelegd? Voorkom juridische problemen en zorg daarnaast dat criminelen geen toegang krijgen tot uw netwerken.
De consultants van Yibblo informeren u graag omtrent het zeker stellen van privacy, veiligheid en continuïteit bij het gebruik van vaste en mobiele devices en helpen u ook met het opstellen van een protocol voor het gebruik.
De zwakste schakel
Thuiswerken/het nieuwe werken